5 G gigantyczne zagrożenie dla zdrowia

5 G gigantyczne zagrożenie dla zdrowia

Wciąż mało wiemy, jak gigantyczne zagrożenie dla zdrowia stanowi technologia 5G . Fakt ten potwierdza dr Barrie Trower w wywiadzie z sir Julianem Rose oraz Renatą Cyparską, Jadwigą Łopatą i Danielem Cichym. Dr potwierdza, że znany jest mu mechanizm i efekty zniszczeń wywołanych technologia 5G. Badania naukowe wskazują poza wszelką wątpliwość na zdecydowanie zwiększone ryzyko występowania chorób u dorosłych i u dzieci z nowotworami włącznie. Jest gotów przyjechać do Polski, aby przedstawić dowody szkodliwości technologii 5 G. Nad jej wprowadzeniem, obecnie pracuje nasz rząd. Trwają konsultacje społeczne. Czasu mamy mało, tylko do końca grudnia tego roku. Tak więc jest to ostatni moment na wyrażenie naszego sprzeciwu poprzez wysłanie go e-mailem na adres: mc@mc.gov.pl; malgorzata.wojcik@mc.gov.pl ; barbara.gubernat@mc.gov.pl.

 

Wzór pisma:

Marek Zagórski

Minister Cyfryzacji

Królewska 27

00-060 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

Ja  obywatel Polski PESEL […..], oświadczam co następuje :

Wspieram i popieram każdą inicjatywę polskiego rządu zmierzającą do rozwoju technologicznego Polski. Rozwój taki dotyczy również technologii związanych z telekomunikacją.

Jedną z takich technologii jest technologia 5G, którą rząd proponuje wprowadzić do Polski.

Badania naukowe wskazują poza wszelką wątpliwość na zdecydowanie zwiększone ryzyko występowania chorób u dorosłych i u dzieci z nowotworami włącznie.

Jestem w związku z tym za rozważeniem możliwości wprowadzenia takiej technologii – jednakże :

  1. Ministerstwo Cyfryzacji MUSI przedstawić badania przeprowadzone przez NIEZALEZNYCH naukowców wskazujące na bezpieczeństwo tej technologii.

Nauka i doświadczenia PRAKTYCZNE naukowców wskazują na to, że w czasie pierwszych 100 dni rozwoju płodu (dziewczynki) dochodzi do uszkodzeń genetycznych (mitochondria) pierwszych komórek jajowych dziecka – co oczywiście oznacza uszkodzenia genetyczne niemożliwe do opanowania przez medycynę.

PRZED wprowadzeniem tej technologii, ze względów bezpieczeństwa Narodu polskiego, Minister Cyfryzacji MUSI zagwarantować Polakom bezpieczeństwo ich dzieci i bezpieczeństwo przyszłych pokoleń Polaków.

  • W związku z tym ZAGADZAM się na wprowadzenie tej technologii po przedstawieniu przez Pana Ministra NIEZALEŻNYCH, prawidłowo przeprowadzonych BADAŃ określających BEZPIECZNY poziom takiego promieniowania :
  •  na zarodek ludzki w jego pierwszych 100 dniach rozwoju.
  • na zwierzęta, rośliny, pszczoły, ptaki, insekty….

Jeśli Minister Cyfryzacji lub Minister Zdrowia nie dysponuje takimi badaniami, wprowadzenie tego typu technologii do Polski uważała będę za działania PRZECIW interesowi Narodu Polskiego i na wprowadzenie tej technologii się NIE ZGADZAM

Nie istnieją jakiekolwiek zweryfikowane dowody naukowe, oparte na fundamentalnej zasadzie  „Evidence  Based  Medicine”, oraz  tzw.  „złotym standardzie” przeprowadzania badań klinicznych, świadczące o bezpieczeństwie tej technologii na zdrowie człowieka.

Wprowadzenie tej technologii do Polski będzie eksperymentem naukowym na Polakach !!

Art. 39. Konstytucji Rzeczypospolitej wyraźnie mówi:

„Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody”

Dodatkowo, ewidentnie łamana będzie przyjęta w 2005 r. przez Unię Europejską tzw. Zasada Ostrożności, która mówi że :

„Jeśli istnieje prawdopodobne, chociaż słabo znane, ryzyko negatywnych skutków nowej technologii, jest lepiej jej nie wprowadzać w życie zamiast ryzykować niepewne, ale potencjalnie bardzo szkodliwe, konsekwencje. „

Zwracam Panu uwagę, że obowiązujący w Polsce Kodeks Karny, a w szczególności Art. 165. „Inne niebezpieczeństwa” Dz.U.2016.0.1137 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. wyraźnie wskazuje na to, że :

§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: […]

  1. wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu          osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu           osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeśli Ministerstwo Cyfryzacji, pomimo mojego sprzeciwu technologię tę wprowadzi bez w/w zapewnień i dowodu jej bezpieczeństwa, oskarżę Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Zdrowia za działania przeciw Narodowi Polskiemu, jego interesowi i jego zdrowiu.

Pamiętajcie o swoich danych ..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *