Marka DuoLife

ZAKUPY – KLIKNIJ

 

Połączyła nas pasja, entuzjazm oraz wspólny cel.

Firma stara się być o krok przed innymi. Już w 2012 roku, weryfikując trendy na rynkach, nie mogła być obojętna na dynamiczny wzrost oraz nieustannie rozwijający się rynek wellness w Polsce i na świecie. Wręcz naturalna była dla niej decyzja o kierunku dalszego rozwoju i stworzeniu marki dedykowanej tej branży. Tysiące godzin pracy grupy ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin, liczne konsultacje i wspólny cel zaowocowały utworzeniem wyjątkowego preparatu DuoLife Dzień i DuoLife Noc. Następnym krokiem było wprowadzenie preparatów z linii DuoLife Medical Formula – które wyróżnia jakość i specjalna opatentowana formuła.

DuoLife to marka stworzona na solidnym fundamencie finansowym – wsparta doświadczonym zespołem praktyków i profesjonalistów.

DuoLife to innowacyjny produkt na rynku. Stworzony jest on przez polskich ekspertów oraz polskiego producenta z zachowaniem najwyższych światowych norm jakości.

DuoLife to przedsięwzięcie, w którym każdy może znaleźć miejsce dla siebie, korzystając z proponowanych przez DuoLife bardzo atrakcyjnych form współpracy.

Motto, które przyświeca od samego początku tworzenia projektu:

„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.”
Alan Kay / Steve Jobs

Misja DuoLife

Poprawienie standardu i stylu życia każdej z osób, napotkanej na naszej drodze. 

Z Polski na świat

Suplementy diety DuoLife to wyjątkowe preparaty. Naszą wizją jest, aby rozpoczynając dystrybucję od Polski zaistnieć na rynkach międzynarodowych i ugruntować pozycję lidera, poprawiając przy tym milionom osób na całym świecie nie tylko standard i styl życia, ale także samopoczucie. Obecnie Firma jest w 30 krajach świata.

Wartości DuoLife

Największą wartością w DuoLife są LUDZIE, którzy z nami współpracują. Marketing konsumencki, oparty na relacjach z innymi ludźmi, stanowi o naszej przewadze oraz pozwala nam docierać do osób, które dotychczas nie widziały dla siebie szansy w tej dziedzinie działalności.

Działalność DuoLife opieramy na podstawowych wartościach takich jak:
Uczciwość – dotyczy każdego z nas i osób z nami współpracujących
Rzetelność – 100% zaangażowania i sumienne wykonywanie swoich obowiązków
Partnerstwo – współpraca z ludźmi, zaufanie i wsparcie na każdym kroku
Relacje – fundament oraz kluczowy element istnienia i rozwoju
Rozwój osobisty – dzięki niemu jesteśmy z dnia na dzień coraz lepsi
Integracja – wspólne szkolenia, spotkania, wyjazdy i imprezy

Zarząd DuoLife:

Bartosz Królikowski

Prezes Zarządu

Marka DuoLife

Bartosz Królikowski od samego początku istnienia firmy piastuje pozycję Prezesa Zarządu. Swoje wieloletnie doświadczenie, które zdobywał pracując w największych korporacjach, jak i będąc współwłaścicielem, członkiem zarządu oraz dyrektorem zarządzającym polskich spółek, przekłada teraz na usprawnianie mechanizmów funkcjonowania DuoLife. Sprawuje pieczę m.in. nad finansami firmy ale również nad licznymi kwestiami związanymi z podejmowaniem decyzji dotyczących kluczowych Partnerów.

Łukasz Godyń

Wiceprezes Zarządu

Marka DuoLife

Łukasz Godyń po niemal trzech latach pracy na stanowisku Dyrektora Marketingu w firmie DuoLife w 2016 roku został powołany do jej Zarządu. Swoją pasję do pracy z ludźmi oraz budowania skutecznych strategii marketingowych efektywnie przełożył w zbudowanie marki DuoLife, która teraz odnosi prawdziwe sukcesy. Wprowadzając i koordynując strategie marketingowe DuoLife przyczynił się do znacznego wzrostu firmy nie tylko na terenie Polski, ale również innych krajów europejskich.

Rada Nadzorcza DuoLife:

Norbert Janeczek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marka DuoLife

Norbert Janeczek swoje wieloletnie doświadczenie biznesowe przekuł w ideę SoftMarketingu – filaru, na którym swą działalność opiera firma DuoLife. Odpowiedzialny za rozwój sieci dystrybucyjnej podejmuje decyzje związane z długofalową współpracą firmy z licznymi podmiotami. Będąc prawdziwym pasjonatem zdrowego i świadomego stylu życia stał się również inicjatorem Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Żyję Świadomie” organizowanej przez Fundację Na Rzecz Świadomego Życia.

Piotr Pacyga

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marka DuoLife

Piotr Pacyga na co dzień aktywnie zajmuje się udoskonalaniem systemu, będącego podstawowym narzędziem pracy nie tylko dla Klubowiczów ale również wszystkich pracowników DuoLife. Nowe funkcjonalności pozwalające na jeszcze szybsze oraz skuteczniejsze budowanie biznesu i osiąganie zamierzonych celów przy ograniczeniu zbędnych działań to efekt stałej współpracy z gronem najlepszych grafików i programistów. Piotr rownież wspiera Liderów w Polsce i poza jej granicami poprzez liczne szkolenia warsztaty i seminaria.

Dr Piotr Kardasz

Członek Rady Nadzorczej

Marka DuoLife

Dr Piotr Kardasz swoje wieloletnie naukowe doświadczenie przekuł w stworzenie, wraz z Radą Naukową DuoLife, której jest przewodniczącym, innowacyjnych suplementów diety DuoLife. W uznaniu za swoje osiągnięcia, po 3 latach pracy nad tworzeniem i udoskonalaniem linii produktowej DuoLife, został powołany na stanowisko członka Rady Nadzorczej. Dr Piotr Kardasz jest również niezwykle mocno zaangażowany w Ogólnopolską Kampanię Społeczną „Żyję Świadomie” jako jeden z głównych prelegentów.

Spółka Produkcyjna

Jarosław Rozmus

Prezes Zarządu Symbiotics Sp. z o.o
współtwórca / współzałożyciel

Marka DuoLife

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej i medycznej. Prezes Zarządu EkaMedica Sp.zo.o. Sp.k, Prezes Zarządu Symbiotics Sp.zo.o., właściciel kilkunastu marek produktowych w tym EkoMedica i EkaMedica – Naturalnie Znaczy Zdrowo, która od 2003 roku obecna jest zarówno na rynku polskim jak i rynkach światowych zajmująca się produkcją innowacyjnych suplementów diety i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego na skalę światową.

Marka DuoLife

Rada Naukowa:

dr Piotr Kardasz

Przewodniczący Rady Naukowej DuoLife

Marka DuoLife

Biolog, pedagog i dziennikarz ­ autor wielu publikacji oraz filmów z tego zakresu. Autor pracy naukowej na temat fitoremediacji oraz laureat nagrody „Eureka 2003”. Współtwórca oraz Szef Rady Naukowej ­ Instytutu Profilaktyki Zdrowia. Przewodniczący Rady Naukowej DuoLife.

Prof. dr hab. n. med.
Waldemar Hładki

Członek Rady Naukowej DuoLife

Marka DuoLife

Profesor nadzwyczajny Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca akademicki Wydziału Lekarskiego tejże uczelni. Specjalista w dziedzinach: chirurgii ogólnej, ortopedii, chirurgii urazowej i medycyny ratunkowej. Autor 4 podręczników medycznych oraz ponad 300 publikacji w czasopismach naukowych. Jest członkiem najbardziej prestiżowych towarzystw naukowych w Polsce i na całym świecie. Występuje również jako Ekspert Programu Badawczego Foresight 2020, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Programu Badawczego Unii Europejskiej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Innowacyjna Gospodarka.

Prof. n. dr hab. n. farm.
Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

Członek Rady Naukowej DuoLife

Marka DuoLife

Kierownik Katedry Farmakognozji i Fitochemii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, farmaceutka, specjalista farmakolog. Znawca biochemicznych i molekularnych mechanizmów działania leków oraz substancji pochodzenia naturalnego, w tym pochodzenia roślinnego. Prowadzi badania, wykłady i kursy z zakresu fitofarmakologii i ziołolecznictwa. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego Oddziału Śląskiego. Za osiągnięcia naukowe otrzymała liczne nagrody, m.in. nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Autorka ponad 60 prac naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i 231 doniesień zjazdowych.

Prof. dr hab.
Janusz Solski

Członek Rady Naukowej DuoLife

 16 listopada 2017 r. otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa

Marka DuoLife

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Profesor doktor habilitowany nauk farmaceutycznych w zakresie analityki klinicznej. Kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, biochemik kliniczny, profesor zwyczajny UM w Lublinie i WSIiZ w Rzeszowie. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Przewodniczący Grupy Biochemii Klinicznej Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. Laureat odznaczeń i wyróżnień (nagroda naukowa Ministra Zdrowia, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej).

Prof. nadzw. dr hab. n. med.
Mieczysław Pasowicz

Członek Rady Naukowej DuoLife

Marka DuoLife

Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali, w latach 2005-2010 był również członkiem Zarządu International Forum Gastein – największego forum organizacji pozarządowych sektora zdrowia w Europie. Profesor nadzwyczajny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Laureat wielu nagród za działalność krajową i międzynarodową. Pomysłodawca pierwszego w Polsce projektu “cyfrowego szpitala” i wieloletni kierownik, inicjator oraz organizator „Ośrodka Szybkiej Diagnostyki” w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie. Przez blisko 20 lat pełnił funkcję dyrektora tegoż szpitala, a za jego kadencji wybudowano nowoczesną Klinikę Kardiochirurgii. Obecnie – rozwija Instytut Medycyny Innowacyjnej.

Prof. dr n. farm. i med.
Wiktor Stelmach

Członek Rady Naukowej DuoLife

Marka DuoLife

Laureat nagrody Ministra Oświaty i Wychowania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Profesor Międzynarodowego Uniwersytetu Otwartego Medycyny Komplementarnej w Kolombo (Sri Lanka). Członek Rady Naukowej DuoLife, Członek National Geographic Society. Członek Rzeczywisty Instytutu Akupunktury oraz Leków Naturalnych Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Członek zarządu Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Prof. dr n. med.
Witold Furgał

Członek Rady Naukowej DuoLife

Marka DuoLife

Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, medycyny sportowej oraz rehabilitacji medycznej. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, profesor Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. Członek Zarządu Głównego i były sekretarz naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Były współpracownik kadr narodowych i olimpijskich judo, koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego. Były członek komisji lekarskiej Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego oraz komisji lekarskiej Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dwukrotny laureat nagrody Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w organizacji ochrony zdrowia w Polsce. Współzałożyciel i członek Rady Naukowej Polskiej Akademii Zdrowia.

Prof. dr hab.
Oleg Pokotylo

Członek Rady Naukowej DuoLife

Marka DuoLife

Kierownik Wydziału Biotechnologii i Chemii Żywności Temopil National Ivan Pul’uj Technical University, członek Rady Ekspertów Nauk Biologicznych i Wyższej Komisji Certyfikującej Ministerstwa Edukacji i Nauki na Ukrainie, autor i współautor ponad 180 publikacji naukowych. W obszarze zainteresowań prof. Pokotylo znajdują się zagadnienia związane z fizjologią, biochemią, higieną żywienia, badania nad metabolizmem lipidów oraz działaniem aktywnych biologicznie suplementów diety o wysokiej zawartości kwasów Omega-3. Prof. Pokotylo jest członkiem Rady Ekspertów Ministerstwa Edukacji Ukrainy w naukach biologicznych oraz redakcji czasopisma naukowego “Medical Chemistry”.

dr n. farm.
Jan Szuszkiewicz

Członek Rady Naukowej DuoLife

Marka DuoLife

Wykładowca Katedry i Zakładu Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prowadzi zajęcia m.in. z zakresu farmakologii i zasad stosowania produktów leczniczych, roślinnych produktów leczniczych i środków spożywczych w profilaktyce i terapii. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Zakładzie Farmacji Wojskowej Akademii Medycznej. Do szczególnych jego zainteresowań należy profilaktyka i terapia chorób cywilizacyjnych generowanych czynnikami środowiskowymi.

dr n. med.
Maria Bortel-Badura

Członek Rady Naukowej DuoLife

Marka DuoLife

Specjalista farmakologii klinicznej oraz lekarz chorób wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie pracując jako Specjalista ds. badań klinicznych, Koordynator Badań Klinicznych oraz Dyrektor Medyczny największych, międzynarodowych koncernów farmaceutycznych. Jest członkiem licznych Towarzystw Naukowych w tym: Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich, Towarzystwa Terapii Monitorowanej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce. Przez wiele lat prowadziła szkolenia dla środowisk medycznych.