Certyfikaty Firmy DuoLife

Certyfikaty i wyróżnienia Firmy DuoLife, pojawiają się jak grzyby po deszczu. Mogę potwierdzić własnym doświadczeniem, że produkty DuoLife, używane zgodnie z zasadami suplementacji, działają w służbie życia i zdrowia człowieka.

Certyfikat Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków FDA 

Firma DuoLife spełniła wszystkie wymogi Federalnej Ustawy o Żywności, Lekach i Kosmetykach. Świadectwa rejestracji wydawane przez Registrar Corp są uznawane na całym świecie i służą jako dokument potwierdzający rejestrację zakładu w FDA. Amerykańska Agencja Żywności i Leków FDA jest znana z rygorystycznych przepisów dotyczących dopuszczania produktów do sprzedaży. Pozytywna opinia wydana przez FDA dla danego produktu spożywczego lub leku jest uznawana na całym świecie za wyznacznik jakości i potwierdzenie braku negatywnego wpływu na zdrowie.

 

Certyfikaty Firmy DuoLife

 

Europejski Certyfikat Jakośći i Promocji

Certyfikat Europejskiego Centrum Jakości i Promocji ISO22000 przyznawany jest w bezstronnym i rzetelnym procesie certyfikacji przez wysoko wykwalifikowany zespół. Wyróżnienie od Europejskiego Centrum Jakości i Promocji to informacja dla Klienta, że produkty DuoLife, używane zgodnie z zasadami suplementacji, działają w służbie życia i zdrowia człowieka.

Celem Programów ECJIP jest wyłonienie elity przedsiębiorstw oferujących produkty i usługi najwyższej jakości na rynku unijnym. Wyróżniających się działaniem pro środowiskowym i prozdrowotnym oraz gwarantujących wysokie standardy bezpieczeństwa. Certyfikat ECJiP przyznany firmie DuoLife opiera się na normie z serii PN-EN ISO 22000:2006, dotyczącej właśnie bezpieczeństwa człowieka.

Certyfikaty Firmy DuoLife

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do Federacji Suplementów. 

Nobilitacja w postaci Zaproszenia do Federacji Producentów i Dystrybutorów Suplementy Diety zapewnia wpływ na realne kształtowanie rynku, stwarza możliwość do korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów oraz daje realne możliwości współpracy z administracją rządową, samorządową i parlamentem. Występowanie w ramach Federacji zapewnia, że głos przedsiębiorców będzie wysłuchany zarówno na szczeblu administracji państwowej, Parlamentu RP i UE. Zaproszenie daje realną możliwość wpływania na otoczenie firmy i przyczynienia się do rozwoju całego sektora suplementów.

Certyfikaty Firmy DuoLife

 

Polska Akademia Zdrowia

W odpowiedzi na liczne zapytania Orędowników i Promotorów Zdrowia, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada Naukowa Polskiej Akademii Zdrowia zadecydowała się przyznać rekomendację DuoLife S.A. jako pierwszej firmie godnej zaufania w czteroletniej historii istnienia PAZ.To szczególne odznaczenie jest nadawane producentom najwyższej jakości produktów oraz markom promującym zdrowy tryb.

Celem PAZ jest upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia. Promowanie kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa i wypoczynku oraz ochrona i promocja zdrowia.Ekologia, a także edukacja w wymienionych dziedzinach. W skład Rady Naukowej Polskiej Akademii Zdrowia wchodzą m.in. utytułowani lekarze medycyny, dietetycy i fizjoterapeuci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Certyfikaty Firmy DuoLife

Nagroda Instytutu Zaufania ”Złoty OTIS.”

Najbardziej prestiżowy konkurs w branży farmaceutycznej i medycznej w Polsce. Kapituła Instytutu Nagrody Zaufania Złoty Otis, wyróżnia te firmy i produkty, które są szczególnie warte uwagi, ze względu na swoje działania oraz jakość i skuteczność oferowanych klientom produktów. Wyróżnienie produktów DuoLife Certyfikatem Nagrody zaufania Złoty Otis, to dowód na popularność, jaką cieszy się marka. Nie tylko w branży wellness, ale również uznanie ze strony najbardziej wymagających przedstawicieli branży medycznej i farmaceutycznej.

Certyfikaty Firmy DuoLife

 

Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa

Znak Certyfikat Bezpieczeństwa przyznawany jest w bezstronnym i rzetelnym procesie certyfikacji przez wysoko wykwalifikowany zespół. Certyfikat Bezpieczeństwa oraz Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa są wyrazem zaufania człowieka do instytucji, która chroni jego życie i mienie. Jest także wyrazem zaufania konsumenta do producenta lub usługodawcy, które wyraża się poprzez zakup produktu lub skorzystanie z usługi.

Certyfikaty Firmy DuoLife

Certyfikat  Gwarancja Najwyższej Jakości

Certyfikat Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości jest jednym z najbardziej elitarnych programów, opartym na nowych dyrektywach UE dotyczących systemów jakościowych, normach ISO, procedurach związanych z systemami zarządzania oraz jakości. Laureat Certyfikatu Europejskiej Gwarancji Najwyższej Jakości jest
przedsiębiorcą nowoczesnym i konkurencyjnym zarówno na rynkach krajowych jak i zagranicznych.

Certyfikaty Firmy DuoLife

Jakość Roku 2013

Podczas Kongresu, na którym obecnych jest ponad 600 uczestników, ma miejsce oficjalne wręczenie statuetki Jakość Roku. Jedyne tego typu wydarzenie w Polsce gromadzi przedstawicieli świata biznesu, nauki oraz samorządów. Firma DuoLife została wyróżniona tą nagrodą w 2013 i 2015 roku, zaznaczając tym samym swoją
niezachwianą pozycję na rynku najwyższej klasy produktów. Nagrody tej w oficjalnym liście pogratulował sam Prezydent RP Andrzej Duda, doceniając wkład w gospodarkę oraz wartości, jakimi kierują się wyróżnione firmy. Jakość Roku to jedna z najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych szanowanym przedsiębiorstwom.

Certyfikaty Firmy DuoLife

Zielony Certyfikat

Program, który powstał w celu wspierania i motywowania przedsiębiorców zainteresowanych dostosowaniem swoich produktów, usług oraz linii technologicznych do wysokich standardów ekologicznych obowiązujących w UE. Jest to liczący się program proekologiczny, który konsekwentnie promuje przedsiębiorców zaangażowanych w sprawy bezpieczeństwa ekologicznego produktów. Adresowany jest do właścicieli firm, które w procesie produkcji kierują się zasadami ekologii, a wytwarzane przez nie produkty spełniają jednocześnie kryteria najwyższej jakości. Daje świadectwo konsumentowi, że produkty i usługi nagrodzone tym certyfikatem są tworzone z myślą o środowisku naturalnym.

Certyfikaty Firmy DuoLife

Krajowy Rejestr Długów – Certyfikat Rzetelności

Certyfikaty Firmy DuoLife

Hit Roku Gentelmena 2013

Certyfikaty Firmy DuoLife

Polska Federacja Tańca

W 2015 roku produkty DuoLife zostały wybrane Oficjalnym Suplementem Diety Polskiej Federacji Tańca. Polska Federacja Tańca to stowarzyszenie złożone z trenerów, choreografów i pedagogów tańca, skupiających w swoich klubach wielu młodych, zdolnych tancerzy, dla których taniec jest drogą życia i kariery. DuoLife stając
się Oficjalnym Suplementem Diety tego stowarzyszenia, aktywnie wspiera zdrowie wyjątkowo uzdolnionych i w pełni oddających się pasji do tego pięknego sportu młodych ludzi.

Certyfikaty Firmy DuoLife

Instytut Profilaktyki Zdrowia

Instytut Profilaktyki Zdrowia ma na celu szerzenie wiedzy i propagowanie świadomego stylu życia. Chcąc znacznie poprawić stan świadomości współczesnego społeczeństwa w zakresie profilaktyki zdrowotnej, przekazuje mądrość i doświadczenie naukowe
niezależnych naukowców. Pokazuje także związek pomiędzy: stylem życia, jakością spożywanej żywności oraz sposobem myślenia, a stanem naszego zdrowia. Współpracując z licznymi instytucjami propagującymi profilaktykę jako najlepszą metodę troski o optymalną kondycję organizmu, promuje zdrowy styl życia oparty na harmonii pomiędzy ciałem, umysłem i duchem.

Certyfikaty Firmy DuoLife

 

Instytut Jakości JCI

Instytut Jakości Jagiellońskiego Centrum Innowacji docenia producentów kosmetyków, suplementów diety oraz zdrowej żywności, którzy kładą szczególny nacisk na najwyższą, światową jakość oferowanych produktów. Wnikliwe badania pozwalają ocenić, czy dane produkty są zgodne z najnowszymi i najbardziej restrykcyjnymi
normami oraz wymogami europejskimi. Suplementy diety DuoLife Dzień i Noc zostały wyróżnione za swoją niekwestionowaną jakość oraz niespotykane dotąd rozwiązania, wprowadzone na etapie komponowania składu oraz produkcji. Badania wykazały, że rozwiązania te zaowocowały stworzeniem naturalnych produktów o niezwykle wysokiej jakości.

Certyfikaty Firmy DuoLife

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Certyfikaty Firmy DuoLife

 

Polski Związek Karate

DuoLife zostało wybrane przez Polski Związek Karate Tradycyjnego jako Oficjalny Suplement Diety. Tym samym produkty DuoLife od 2014 roku wspierają zdrowie utalentowanych, młodych karateków. W Polsce to właśnie PZKT jako jedyna, oficjalnie uznana przez WTKF organizacja, już od 45 lat zajmuje się zarządzaniem oryginalnym karate. Fakt, że jeden z najbardziej uznanych związków sportowych w sposób wyjątkowy docenił naturalne produkty DuoLife, rekomendując je swoim członkom, jest pierwszym tego typu wyróżnieniem w tej branży, potwierdzającym jakość oferowanych
produktów.

Certyfikaty Firmy DuoLife

 

List Prezydenta RP

Certyfikaty Firmy DuoLife

Polska Izba Zielarsko- Medyczna

Polska Izba Zielarsko-Medyczna i Drogeryjna to uznana w Polsce Instytucja, która posiada ugruntowaną pozycję na krajowym rynku profilaktyki zdrowia, dietetyki prozdrowotnej oraz kosmetologii i drogistyki, co ma znaczne przełożenie na ścisłą współpracę z Polskim Komitetem Zielarskim oraz Izbą Gospodarczą Farmacja Polska. Polska Izba Zielarsko-Medyczna wspiera firmy i instytucje promujące zdrowy styl życia oraz najwyższej jakości naturalną suplementację, zapewniającą optymalne funkcjonowanie organizmu

Certyfikaty Firmy DuoLife

CERTYFIKAT ECJIP ISO 9001

Certyfikat Europejskiego Centrum Jakości i Promocji ISO 9001 to międzynarodowe odznaczenie przyznawane najlepiej zorganizowanym systemom zarządzania jakością w organizacji. Firmy, które otrzymują to prestiżowe wyróżnienie muszą spełnić osiem restrykcyjnych norm, do których należą: zorientowanie na Klienta, skuteczne. Przywództwo nadające właściwy kierunek rozwoju, wysokie zaangażowanie ludzi budujących organizację,właściwe i systemowe podejście, wysoka jakość realizowanych procesów, analityczne podejście do podejmowania decyzji, tworzenie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług oraz ciągłe doskonalenie organizacji celem realizowania skutecznych procesów.

Certyfikaty Firmy DuoLife

 

                                               Eko Jakość Roku 2015
Podczas II Europejskiego Kongresu Jakości wręczone zostały m.in.statuetki Eko Jakość Roku 2015. Nagroda ta przyznawana jest firmom, które dokładają wszelkich starań, aby oferowane przez nie produkty, a także cały proces ich wytwarzania i pozyskiwania składników odbywał się w zgodzie z najwyższymi normami. O przyznaniu tego wyróżnienia decydują skuteczne działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Stały monitoring jakości, a także długofalowe inwestycje w nowoczesne rozwiązania. Linia DuoLife Medical Formula została uznana przez Kapitułę konkursu za produkt,
który spełnia wszystkie te wymogi.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

Fundacja rozwoju Kardiochirurgii im. Z. Religi zajmuje się wspieraniem rozwoju polskiej kardiochirurgii oraz wprowadzeniem do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technologii w zakresie leczenia serca, a także promocją i wspieraniem transferu wiedzy z zakresu nowoczesnej kardiochirurgii na obszarze Polski i krajów rozwijających
się. Fundacja współpracuje z firmami i instytucjami promującymi aktywny, zdrowy styl życia, racjonalne odżywianie oraz naturalne doposażenie organizmu w konieczne składniki, jako najlepszą profilaktykę chorób serca. W sposób szczególny wyróżniła produkt DuoLife Medical Formula ProCardiol wskazując na jego niezwykłą skuteczność w profilaktyce chorób serca.

Laur Konsumenta 2015 

Najbardziej prestiżowy ogólnopolski plebiscyt konsumencki, którego celem jest wyłonienie każdego roku najpopularniejszych wśród Konsumentów produktów i marek w swoich kategoriach. Marka DuoLife została nagrodzona Laurem Konsumenta w kategorii Odkrycie Roku 2015 za jedne z najbardziej popularnych i docenianych
produktów na polskim rynku. Wynik ten jest kolejnym dowodem na zaufanie, jakim konsumenci darzą markę DuoLife.

To właśnie nasze produkty DuoLife Dzień i Noc zostały wyróżnione podczas tego prestiżowego plebiscytu otrzymując Laur Konsumenta w kategorii Odkrycie roku 2015. Jest to dla  Firmy jedna z najważniejszych nagród, ponieważ przyznawana przez osoby dla których ten produkt powstał i bez których firma nie mogłaby istnieć w swoim obecnym kształcie. Jest to dla nas nie tylko wyróżnienie za to, co udało się nam osiągnąć dotychczas, ale przede wszystkim motor do dalszego działania i nieustannego rozwoju.

Statuetka – Złoty Ambasador Sportu

Marka DuoLife została wyróżniona statuetką Złoty Ambasador Sportu za aktywne wspieranie polskich sportowców. Fundacja Feliksa Stamma wręcza ją firmom oraz instytucjom, zajmującym się propagowaniem, krzewieniem oraz upowszechnianiem idei
sportu, kultury olimpijskiej, a także pracy na rzecz rozwoju i wsparcia wszystkich dyscyplin sportu. Złotym Ambasadorem Sportu zostają firmy, które zdecydowały się na wspieranie polskich talentów sportowych.

Statuetka – Luksusowa Marka Roku 2013 

Podczas corocznej gali „Luksusowa Marka Roku” wręczane są statuetki dla najbardziej luksusowych marek i produktów. Kapitułą decydującą o przyznaniu statuetek „Luksusowej Marki Roku 2013” są przedstawiciele różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego, biznesmeni, sportowcy, artyści oraz laureaci poprzednich edycji. DuoLife zostało nagrodzone za produkty wyróżniające się najwyższą jakością na polskim rynku wellness

Statuetka – Sukces  Roku 2014 i 2015 

Konkurs promujący najlepsze praktyki biznesowe oraz wyróżniający wartościowe osobowości polskiej sceny kulturalnej i przedstawicieli firm odnoszących największe sukcesy w swojej branży. Marka DuoLife, ugruntowując tym samym swoją pozycję lidera na rynku wellness, została nagrodzona w tym prestiżowym konkursie już dwa
razy.

DuoLife Odkryciem Roku Imperium Kobiet

W dniu 28.10.2013 na 22 piętrze biurowca Skylight w Pure Sky Club – obchodził swoje III urodziny magazyn Imperium Kobiet, z finałem plebiscytu IMPERIUM URODY. W jury, którego zasiadły gwiazdy show-biznesu, sportu oraz Czytelniczki IK. Wybrały one BESTSELLER ROKU 2013. W jury konkursu zasiadły: Ewa Kasprzyk, Otylia Jędrzejczak, Ewa Kuklińska, Paulina Smaszcz-Kurzajewska, Aneta Zając i Sabina Kuśnierz. Marka DuoLife otrzymała nagrodę w kategorii ODKRYCIE IMPERIUM KOBIET.

Na urodzinach IK bawili się m.in. Jerzy Gruza, Marcin Kwaśny, Ryszard Rembiszewski, Magdalena Modra, Beata Sadowska, Czesław Mozil, Roman Rogowiecki, Bogdan Gajkowski, Krystyna Mazurówna, Laura Łącz, Karolina Nowakowska, Alicja Węgorzewska, Jarosław Jakimowicz, Hanna Bakuła, Marek Włodarczyk, Emilian Kamiński i Ewelina Serafin. O oprawę muzyczną zadbał DJ Adamus i Ada Szulc.

DuoLife – Oficjalnym Suplementem Diety PZKT

21.11.2013 w Dojo w miejscowości Stara Wieś – zostało podpisane porozumienie na mocy którego DuoLife stał się Oficjalnym Suplementem Diety Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Inauguracja współpracy miała miejsce w największym na świecie Dojo, podczas zgrupowania Kadry Narodowej Karate Tradycyjnego. Od tego dnia wszyscy Kadrowicze wzbogacili swoją dietę o DuoLife. Warto wspomnieć, że Kadra podczas tego zgrupowania przygotowywała się do 31 Mistrzostw Europy, które odbyły się w dniach 4-9 grudnia w Pradze.

Nasi Reprezentanci odnieśli podczas tej imprezy spektakularny sukces. Seniorzy zdobyli 13 złotych medali wygrywając wszystkie konkurencje. Kadra zdobyła aż 59 medali (w różnych grupach wiekowych oraz konkurencjach), potwierdzając jednoznacznie swoją mistrzowską pozycje w Europie. Gratulujemy sukcesu oraz już dzisiaj wyczekujemy na zbliżające się Mistrzostwa Świata które odbędą się w Japonii.